Coco Pzazz

CYMRAEG

info@cocopzazz.co.uk
http://www.cocopzazz.co.uk
01686 688012
Twitter / Facebook: @cocopzazz

The busy team at Coco Pzazz develop and make delicious chocolate and confectionery. We’re known for our striking packaging and our delicious products. Chocolate bars, giant chocolate buttons, fudge and seasonal lines – come and see us, taste our chocolate and find out what’s new for 2021!

Mae’r tîm prysur yn Coco Pzazz yn datblygu ac yn gwneud siocled a melysion blasus. Rydym yn adnabyddus am ein deunydd pecynnu trawiadol a’n cynnyrch blasus. Bariau siocled, botymau siocled enfawr, cyffug a chynnyrch tymhorol. Dewch i’n gweld ni, i flasu ein siocled a chael gwybod beth sy’n newydd ar gyfer 2021!