NylahMAK

CYMRAEG


Website: http://www.nylahmak.com
Email: nylah-786@hotmail.com

Twitter: @nylahmak
Instagram: @nylahmak
Facebook: facebook.com/nylahmak

We’re a small business run by award-winning Swansea-based artist, NylahMAK, creating textile gifts and home accessories. We specialise in hand-printed fabrics and goldwork embroidery.

For more information please visit our website today! http://www.nylahmak.com

Busnes bach o’r enw NylahMAK a gaiff ei gynnal gan Artist Llwyddiannus o Abertawe ydym ni, rydym yn creu anrhegion defnydd ac ategolion cartref. Rydym yn arbenigo mewn deunyddiau wedi’u hargraffu â llaw a brodwaith aur.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’n gwefan heddiw! www.nylahmak.com