Mwnci

CYMRAEG

Twitter: mwncicymru
Facebook: mwncicymru
Instagram: mwncicymru


MWNCI – a company that specialises in wooden educational toys that promote the Welsh language. Our products are made from FSC approved sustainable wood and are not only aimed at native speakers but learners alike, playing a small part to keeping Wales a truly bilingual nation.

MWNCI – cwmni sy’n arbenigo mewn teganau addysgol pren sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Mae ein cynnyrch wedi’i wneud o bren cynaliadwy sydd wedi’i gymeradwyo gan yr FSC ac wedi’i anelu at siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr yn ogystal, gan chwarae rhan fach o gadw Cymru yn wlad wirioneddol ddwyieithog.