Jonathan Need Glassworks

CYMRAEG


Website: http://www.jonathanneedglasworks.com
Email: needjonathan@gmail.com

The Glassworks is a small workshop set in Snowdonia North Wales.

Glass artist Jonathan Need uses hand cut pieces of glass and glass powders fused together in a hot kiln to create individual pieces of art and gifts .

Each piece is individually handmade.

Mae Glassworks yn weithdy bach yn Eryri.

Mae’r arlunydd gwydr Jonathan Need yn defnyddio darnau o wydr wedi’u torri â llaw a phowdrau gwydr wedi’u huno mewn odyn boeth i greu darnau unigol o gelf ac anrhegion.

Mae pob darn yn cael ei wneud yn unigol â llaw.