Federation of Small Businesses

Sir Frank Whittle Way
Blackpool
FY4 2FE

01745 362492
mike.learmond@fsb.org.uk
www.fsb.org.uk

FSB is the UKʼs largest campaigning pressure group promoting and protecting the interests of the self-employed and small business owners. Members benefit from free legal advice, free business banking, protection against tax investigation and employment tribunals as well as discounted rates for insurance, credit card processing, telecoms and much more. Subscriptions from just £147 per year.

Yr FSB yw carfan bwyso ymgyrchol fwyaf y Deyrnas Unedig ac mae’n hyrwyddo ac yn diogelu buddiannau’r hunangyflogedig a pherchnogion busnesau bach. Mae aelodau’n cael y fantais o gyngor cyfreithiol am ddim, bancio busnes am ddim, amddiffyniad rhag ymchwiliadau treth a thribiwnlysoedd cyflogaeth yn ogystal â phrisiau gostyngedig am yswiriant, prosesu cardiau credyd, telathrebu a llawer mwy. Tanysgrifiadau yn cychwyn o ddim ond £147 y flwyddyn.