Cadwyn

Dolwerdd
Llanfihangel-Ar-Arth
Pencader
SA39 9JU
01559 384378
ffred@cadwyn.com

http://www.cadwyn.com/wholesale

Cadwyn is a small family company established in 1973. We promote traditional Welsh crafts and are passionate about promoting Fair Trade gifts.

Traditional crafts from Wales and Fair Trade gifts. Hand-carved lovespoons, slate gifts, mugs and magnets, designed by Mumph.

Cwmni bach teuluol a sefydlwyd yn 1973 yw Cadwyn. Rydym yn hybu crefftau traddodiadol cymreig ac anrhegion masnach deg.

Anrhegion o Gymru a nwyddau masnach deg. Llwyau caru llechi, mygiau a magnedau gan mumph.