Eirian Wyn

CYMRAEG


Web: http://www.eirianwyn.co.uk
Email: info@eirianwyn.co.uk

Twitter: @cardiaueirian
Instagram: @cardiaueirianwyn
Facebook: Cardiau Eirian Wyn

Cardiau Eirian Wyn design and produce greetings cards and unique gifts in Dinas Mawddwy, mid Wales.

We are very fortunate that we supply products to local shops, but we are hoping to extend the business and supply shops across Wales, we are looking forward to displaying our products in the Spring Fair.

Mae cardiau Eirian Wyn yn cynllunio a chynhyrchu cardiau cyfarch ag anrhegion uingryw yn ardal Dinas Mawddwy, yng Nghanolborth Cymru.Rydym yn ffodus iawn ein bod yn cyflenwi ein nwyddau I siopao lleol, ond yn edrych ar ehongu’r busnes a chyflenwi siopao ar draws Cymru I gyd, rydym yn edrych ymlean at arddangos ein nwyddau yu y ffair wanwyn.