Draenog

post@draenogdesign.co.uk
http://www.draenogdesign.co.uk

Twitter: @draenogdesign
Facebook: facebook.com/draenog

Cwmni dylunio wedi’w leoli yng Nghaerdydd ond gyda’i wreiddiau yng nghanolbarth Cymru, ydi Draenog. Mae ein holl nwyddau yn cael eu dylunio yng Nghymru gan Anwen Roberts.

Rydym yn arbenigo mewn cynnig cardiau Cymraeg o’r safon gorau, ac rydym hefyd yn cynhyrchu cardiau Saesneg ac anrhegion unigryw. Ein hamcan ydi i sefyll allan gyda’n dyluniadau lliwgar a chyfoes sy’n dathlu Cymru a’r Gymraeg.

Mae’r enw ‘Draenog’ yn dod o enw’r fferm lle cafodd Anwen ei magu yn sir Drefaldwyn. Rydym yn falch iawn o weithio gydag amrywiaeth o siopau dros Gymru gyfan a thu hwnt, ac yn edrych ‘mlaen at gyfarfod cwsmeriaid presennol a rhai newydd yn ein Ffair Wanwyn Cymru gyntaf!

—————————————————————————————————————-

Draenog is a design company based in Cardiff, but with it’s roots in Mid Wales. All our products are created in Wales by Anwen Roberts. We specialise in producing high quality Welsh language greeting cards, and we also offer English language cards and unique gifts.

Our aim is to stand out from the crowd with our bright and contemporary designs which celebrate Wales and the Welsh language. Our name ‘Draenog’ is the Welsh word for hedgehog and comes from the name of the farm where Anwen grew up in scenic Mid Wales.

We’re proud to work with a variety of stockists all over Wales and beyond, and are looking forward to meeting current and new stockists at our first Wales Spring Fair!