Cwt Gafr

CYMRAEG


cwtgafr@outlook.com
http://www.cwtgafr.co.uk

Instagram: CwtGafr
Facebook: @cwtgafrmilksoap

Handmade goats milk soap, shampoo and lotions made on a small
holding on the Llyn Peninsula. All Natural ingredients, gentle on very sensitive skin and beneficial for skin prone to Eczema and Psoriasis And no palm oil and plastic packaging !

Sebon llaeth geifr, siampŵ a golchdrwythau wedi’u gwneud â llaw ar ddaliad bach ar Benrhyn Llyn. Holl gynhwysion Naturiol, yn dyner ar groen sensitif iawn ac yn fuddiol ar gyfer croen sy’n dueddol o Ecsema a Psoriasis A dim deunydd pacio olew palmwydd a phlastig!