Coed Y Ddraig

CYMRAEG

Instagram: @Coedyddraig
Facebook: @Coedyddraig

Handmade homewear and gifts made from locally sourced wood. We mainly use oak and make items such as chunky bread boards, tapas boards, tables and benches. We also accept comission work. We are a husband and wife duo who have a passion for wood and supporting local businesses.  

Nwyddau i’r cartref wedi’u creu o bren sydd wedi eu ffynonellu yn lleol. Byddwn yn defnyddio derw yn bennaf ac yn gwneud eitemau fel byrddau torri trwchus, byrddau tapas, meinciau ac ati. Rydym yn derbyn gwaith comisiwn hefyd. Gwr a gwraig yda ni sydd yn caru pren a chefnogi busnesau lleol.