Alff A Bet Ltd.

CYMRAEG


23 Grafton Close,
Penylan,
Cardiff,
CF239JA

http://www.alffabet.co.uk
Facebook: @AlffabetDesigns | Twitter: @BetAlffa

Alff a Bet Designs was established in 2016 and is the result of a collaboration between an established artist (Vivien) and an award-winning card retailer (Ros).  We have been life-long friends and we are passionate about bringing authentic, Welsh-made cards and product to the market.

Sefydlwyd Alff a Bet Designs yn 2016 o ganlyniad cydweithrediad rhwng artist sefydledig (Vivien) a manwerthwr cardiau arobryn (Ros). Rydyn ni wedi bod yn ffrindiau gydol oes ac rydym yn angerddol am ddod â chardiau a chynnyrch dilys, wedi’u gwneud yng Nghymru i’r farchnad.