Alff A Bet Ltd.


23 Grafton Close,
Penylan,
Cardiff,
CF239JA

http://www.alffabet.co.uk
Facebook: @AlffabetDesigns | Twitter: @BetAlffa

We are a small, but established, greeting card design business, run by two life-long friends based in Cardiff and mid-Wales. With customers across Wales and the UK we are looking to partner with more retailers and are excited to launch our new concept – Milltir Sgŵar ~ Square Mile at the Wales Spring Fair.

Rydym yn fusnes dylunio cardiau cyfarch bach, ond sefydledig, sy’n cael ei redeg gan ddau ffrind gydol oes yng Nghaerdydd a chanolbarth Cymru. Gyda chwsmeriaid ledled Cymru a’r DU rydym yn edrych i fod yn bartner gyda mwy o fanwerthwyr ac yn gyffrous i lansio ein cysyniad newydd – Milltir Sgŵar yn Ffair Wanwyn Cymru.