A-N-D Creative

CYMRAEG


Website: https://www.etsy.com/uk/shop/ANDCreativeDesign
Email: info@a-n-d-creative.co.uk

Facebook: andcreativedesign
Twitter: @a_n_d_creative

Hi, I’m Dylan and I’m the owner and Designer of a-n-d-creative.

A-n-d-creative cards are fun, minimal, full of colour and a modern twist to the traditional Welsh greeting card. All cards are printed on recycled card and packaged in biodegradable and compostable bags.

S’mai Dylan ydw i ac rwy’n berchennog ac yn Ddylunydd a-n-d-creative.

Mae cardiau a-n-d-creative yn hwyl, llawn lliw gyda thro modern i’r cerdyn cyfarch Cymraeg traddodiadol. Mae pob cerdyn yn cael ei argraffu ar gerdyn wedi’i ailgylchu a’i bacio mewn bagiau bioddiaradwy y gellir eu compostio.